Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

6 min read

artikel bahasa jawa- Artikel merupakan satu hal yang begitu penting bagi seorang penulis, entah itu dia seorang penulis di media cetak ataupun online seperti blogger atau sebagainnya.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang artikel bahasa jawa.

Bahasa jawa sendiri sering sekali digunakan oleh masyarakat wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogja, masyarakat jawa memakai bahasa tersebut hampir setiap saat dengan orang sekitarnya.

Sebelum kita ke contoh artikel bahasa jawa, alangkah baiknya kita memahamai terlebih dahulu tentang pengetian, strutur, ciri-ciri bahkan sampai jenis jenis artikel bahasa jawa.

Pengertian Artikel

Pengertian Artikel Bahasa Jawa

Secara umum pengertian artikel merupakan karangan faktual yang begitu lengkap dengan panjang tertentu yang di buat atau dipublikasikan yang tujuannya untuk meyampaikan gagasan atau fakta yang dapat mendidik dan menghibur.

Definisi artikel juga mencakup karangan yang dipublikasikan di berbagai media seperti koran, majalah, buletin atau media online.

Struktur Artikel

Struktur Artikel Bahasa Jawa

Berikut ini strusktur artikel dan ciri-cirinya meliputi bagian judul, pembukaan artikel, leher artikel, isi artikel, dan bagian penutup.

1. Judul 

Bagian judul adalah yang berfungsi pengenalan sebelum dimulainya pembahasan dan merupakan bagai paling pertama yang dilihat oleh pembaca.

2. Pembukaan Artikel (Lead)

Pembukaan artikel adalah memiliki fungsi sebagai pembahasan awal pada artikel. Letak bagian pembuka ini terdapat pada paragraf pertama setelah judul.

3. Leher Artikel (Bridge)

Bagian leher merupakan hal yang penting juga fungsinya sebagai penghubung antara bagian kepala dengan bagian batang artikel.

4. Isi Artikel (Body)

Bagian isi artikel fungsinya untuk mengungkapkan sutu permasalahn yang ingin dibahas dalam artikel.

5. Penutup

Bagian penutup digunakan untuk kesimpulan dari suatu permasalahan yang sedang dibahas. Bagain ini posisinya sellau berada di paragraf terakhir suatu artikel.

Ciri-Ciri Artikel Jawa

Ciri-Ciri Artikel Jawa

Dalam pelajaran bahasa Jawa pada umumnya sama dengan bahasa Indonesia, perbedaanya hanya berkata menggunakan bahasa Jawa. Ciri-ciri artikel bahasa Jawa berikut di bawah ini mengenai tentang ciri-cirinya.

 • Memiliki isi yang bersumber pada fakta dan tidak hanya sekedar realita;
 • Berisikan tulisan yang singkat, padat, jelas dan tuntas;
 • Hasil tulisannya original;
 • Sifatnya faktual dengan mengungkapkan berbagai data yang diketahui oleh pengarang;
 • Isi atau uraian karangannya sesuai fakta yang diperoleh dari narasumber atau objeknya, jadi tidak hanya hasil pemikiran si penulis;
 • Isi artikel bisa berupa pemaparan mengenai biografi seorang tokoh, peristiwa, kisah perjalanan seseorang, argumentasi, hasil riset, berita terkini dls.
 • Gagasan yang diangkat harus menyangkut kebutuhan para pembaca atau khalayak umum.

Jenis Artikel Bahasa Jawa

Jenis Jenis Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa ternyata memliki jenis, beberapa orang berpendapat bahasa jawa ternayat lebih asik, seru dan menarik dibandingkan bahasa lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa jawa begitu rumit, membingungkan danlain-lain, namumn semua mempunyai pendapat masing-masing, karna Indonesia memiliki banyak bahasa dan suku.

Tidak semua orang paham dan ngerti tentang bahasa Jawa kromo alus, walaupun sudah tinggal di jawa sduah bertahun-tahun.

Baca Juga: Kumpulan Kata Kata Bahasa Jawa

Contoh Artikel Bahasa Jawa Singkat

Contoh Artikel Bahasa Jawa

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Sinau menjadi impian untuk anak-anak samben murid ingkang nggadahi proses pembelajaran ing sekolah benten-benten, menawi gadah tiyang sepuh ngajari putrane.

Prestasi sinau supoyo dadi ngertos, ngerti ingkang pelajaran seng dikuasai saking meniko sinau tenanan, ingkang masing-masing nduweni pemikiran dewe-dewe kiyambak-kiyambak.

Gen nduweni ilmu seng akeh sinau tetanan digatekne gurune pas nerangke, ojo ditinggal dolanan, turu, gojek, ngalamun ojo nganti.

Prestasi hasile seko sinau nduweni  gadah ilmu seng bermanfaat nggo kabeh manungso ilmune ngalir koyo banyu ganjarane melimpah donggo celengan sok mben neng akherat.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Batik

Artikel Bahasa Jawa Tentang Batik

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Jaman sakniki jenis batik Banyumas sampun kathah seng dados nduweni masyarakat, pusate pabrik seng paling katah teng daerah Sokaraja, Pilang Masaran Sragen, teng mriko nyediake berbagai macam jenis batik.

Seng paling terkenal enten katah gethuk goreng sokarajane, nageng Banyumase dewe enten omah seng nyediake lan ndamel batik, katah motive warna-warni lan regine ya macem-macem, larang nggeh enten tergantung kain kaleh batik e.

Yen njenengan tangklet nggeriyone neng cedak alun-alun, yen takon maring mriko  wae kaleh  tiang cedak mriko mesti yo ngerti.

Turene batik motif Mbanyumas niko delemane pengikute sakeng pangeran Diponegoro pas jamane peperangan mbiyen wektu tahun 1825-1830 M, pengikut seng mlayu maring ngilen katah seng manggong neng mriki lah, iki ono seng pengikut terkenal : jenenge Najendra,[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sampah

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sampah

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Sinau menjadi impian untuk anak-anak samben murid ingkang nggadahi proses pembelajaran ing sekolah benten-benten, menawi gadah tiyang sepuh ngajari putrane.

Prestasi sinau supoyo dadi ngertos, ngerti ingkang pelajaran seng dikuasai saking meniko sinau tenanan, ingkang masing-masing nduweni pemikiran dewe-dewe kiyambak-kiyambak.

Gen nduweni ilmu seng akeh sinau tetanan digatekne gurune pas nerangke, ojo ditinggal dolanan, turu, gojek, ngalamun ojo nganti.

Prestasi hasile seko sinau nduweni  gadah ilmu seng bermanfaat nggo kabeh manungso ilmune ngalir koyo banyu ganjarane melimpah donggo celengan sok mben neng akherat.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Reog memiliki singkatan dari asal kata register secara istilah pengertianya adalah singkatan dari register, kemudian register kepanjangan dari reog.

Reog iku slah sijine budaya kesenian ingkang meniko asale sangkeng Provensi Jawa Timur letak e nipun pas e teng kabupaten Ponorogo, sak mpun meniko reog Ponorogo asli ing kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Reog dadi salah sijine budaya negara Indonesia, enek beberapa versi model kirang luweh enten limo seng populer mpun terkenal neng masyarakat umum. Neng salah sijine iku cerlos bagian peperangan ageng kutu, niku sangkeng tiyang abdi keraton eng Bhre Kerthobumi Raja Majapahit.

Tiyange nipun asline saking negoro Chino sak mpun nduweni pengaruh sangkeng kerajaan, mergo nesu terus nderekne pancak silat kaleh wiranem dadi bibit muncule keraton Majapahit.

Pertunjukan Reog didelokne kaleh masyarakat sirahe ditutupi nggowo topeng akhire dadi Singo Barong ratu werno, tujuanepun ingkang meniko ndados aken simbol nggambaraken ratu kertabumi.

Kesenian ajeng samben dinten, minggu utowo bulan mesti tampil teng masyarakat lan neng berbagai wilayah dados terkenal seluruh masyarakat sekitar teko wektu iki.

Wargo Ponorogo namung nerus aken generasi ke generasi warisan leluhur sangkeng tiyang terdahulu jaman mbiyen, dadi kabeh angsal warisan pewaris budaya.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Ora ana rahasia manawa bocah sing urip ing deso nemokake angel kanggo entuk urip sing apik kaya bocah umume. Dheweke angel nuli golek banyu sing resik, nampa pendhidhikan miturut watesan kemungkinan pendhidhikan Indonesia lan angel angel nggatekake jaman. Ora mung ngono, dheweke uga ora ngerti piranti komunikasi kayata ponsel.

Sing utama dadi fokus utama yaiku kepiye angel entuk pendhidhikan sing tepat lan entuk pendhidhikan rolas taun. Nyatane, ora kabeh kesalahane, kesulitane menyang lokasi sekolah dadi masalah amarga dheweke kudu nyabrang kali. Dheweke uga kudu mlaku nganti puluhan kilometer, malah ora nganggo sandhangan sikil.

Kurangé populasi staf sing njero amarga angel nemoni guru sing pengin mulang ing wilayah kasebut uga apes. Sanajan kualitase wong diukur kanthi sejatine pendidikan sing diraih amarga kualitas lulusan sekolah dhasar beda karo kualitas sarjana. Dadi bisa disimpulake, pendhidhikan duwe pengaruh banget kanggo kualitas bocah cilik ing daratan.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

Artikel Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Waktu sekolah niku salah setunggale ingkang sah saking pamerintahan ingkang  enggedahi kegunaan ngge nambahake kecerdasan lan segi penilaean putra-puti, sekolah tumut manggoni ngge murid ngentoake macem-macem ilmu ngge sangu ing karepne sok mben.

Ingkang meniko menawi kangge gadah impian pamerintah sing ajeng dingge nggawe turunan- turunan berharga, salah setunggale coro gampang e iku njagi kebersihan lingkungan tiap dinten seng resik, enten kathah sanget coro ingkang meniko iso dilakokne dinggo njogo lingkungan sekolahan seng resik berikut neng isor iki misale:

 • Ndamel aktivitas kebiasaan dalam apotek omah obat urip ing sekolah.
 • Ndamel  kebiasaan-kebiasaan seng becik apek ngguwak utuwo nimpal regetan sampah neng wadah sampah.
 • Ngenekne nandur wit-witan utowo buah-buahan eng sekolahan bebarengan, kaleh rencang.
 • Dikarepne, sak pun niko coro-corone niku dilakone, iso saged nambahake kuwalitas lan kuantitas pembelajaran seng enten neng sekolahan.
 • Njalani peraturan tata tertib sekolahn tentang kelestarian
 • Ngelakokne kedispilinan
 • Membakar sampah
 • Ngenekne samben dinten miketi lingkunagn sekitar sekolah

Njogo kebersihan iku penteng perlu diterapne neng setiap panggon, manfaat kanggo uwong akeh dadi ora dinggo awake dewe tok, intene manfaat e uwakeh.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Nggedahi sikap seng apek iku ora gampang kudu diajari kat mbiyen masa kanak-kanak, lan wong tuwo wajib ndidik.

Nang dasare enten kaleh tingkatan jero boso Jowo, iku enek Kromo, bosone lembut lan ngoko, boso Jowo biasa. Boso kromo inggil kangge wong tuwo mbektine utawi tiang seng luweh butuh dibektine, ngelegokne boso ngoko biasane kangge rencang seumuran.

Ndalem nggunakne sedinten-dinten, wong tuwek kaleh putra-putri ngangge ngoko, anak e nggunakne kromo. sanes pergaulan kangge boso campuran seng ngangge tembung-tembung seko kromo lan ngoko lan iki mesti gampang dipelajari  praktek lan rekasa dipelajari sacara teori saja.

Turno neng masyarakat kat masa cilik wes ajaran wong tuwo, wes anyak ngerti mudeng becik lan bener koyo etika, tradisi lewat cerito dongeng, dolanan atau mainan anak cilik seng nyelok jenenge.[/su_note]

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan

[su_note note_color=”#fce368″ text_color=”#000000″]

Dlam njaga kesehatan awak bisa diwiwiti saka perkara sing gampang banget. Contone, kaya ngumbah tangan. Dadi coba wiwiti saiki, gawe cuci kanthi sregep minangka salah sawijining gaya urip.

Ing endi prekara sing kudu dingerteni yen tangan iku organ sing penting banget kanggo digunakake kanggo macem-macem kegiatan ing saben dinten.

Kajaba iku, tangan iki sing nggawe macem-macem karya sing apik banget. Nanging, kudu dingerteni manawa saka tangan, macem-macem jinis penyakit bisa uga nular.

Iki mesthi ora nyadari yen kegiatan sing ditindakake saben dina nggawe tangan kita langsung sesambungan karo macem-macem obyek, kayata pena, banjur keyboard komputer, utawa paling asring kaya gagang lawang lan barang liyane. Nanging ing jaman saiki, kita durung nate ngerti, apa ana kabeh sing kita tahan saka macem-macem kuman lan virus?

Dadi, supaya nyegah bakteri utawa virus sing wis pindah ing awak kita liwat perantara liwat tangan, luwih becik yen kita tansah ngumbah tangan, luwih-luwih nalika sadurunge lan uga sawise mangan.

Kanthi munculake macem-macem jinis virus bubar, tangan sing sregep bisa digunakake minangka salah sawijining senjata dhasar kanggo ngatasi.

Mupangat kanggo ngumbah tangan sing sregep utamane ing kesehatan, luwih dikenal. Nanging nyatane, isih ana wong sing ora ngerti kepiye.

Nyatane, akeh banget amarga kita nindakake macem-macem kegiatan ing endi kegiatan kasebut mesthi melu tangan, saengga pungkasane tangan bakal diisi macem-macem kuman, bakteri, lan uga virus sing mengko bakal mlebu awak sampeyan.

Kuman bisa mlebu ing awak manungsa ora mung liwat cangkeme, nanging uga liwat mripat utawa irung.

Nanging, sawetara jinis penyakit infèksi umume bisa disebar mung kanthi kontak tangan, kayata selesma umum, selesma lan sawetara kelainan sing dumadi ing sistem pencernaan kayata diare.

Kajaba iku, ora pati penting yaiku nalika kita ngatasi utawa ngresiki sampah.

Dadi karo kita mesthi miwiti rutinitas, utawa pengin, ngombe, sinau, kerja coba cuci tangan dhisik supaya nyegah penyakit sing bisa nyerang bocah kasebut.

Dadi, coba aja nganti ngumbah tangan lan diwulangake marang bocah wiwit cilik.

Mangkono materi ing wektu iki diskusi babagan artikel conto, muga-muga review iki bisa migunani kanggo kabeh kanca.[/su_note]

Rumus Energi Mekanik

Energi adalah kemampuan untuk dapat melakukan suatu usaha atau pekerjaan Pada dasarnya, energi sudah tersedia di alam. Energi memang tidak dapat tercipta atau bahkan...
Jalanbenar_user
2 min read

Ciri-ciri Reaksi Kimia dan Jenisnya

Reaksi kimia sangat penting dalam berbagai peristiwa yang terjadi di alam. Reaksi kimia seringkali dijumpai di alam, seperti hujan asam dan fotosintesis. Seperti yang...
Jalanbenar_user
1 min read

Jenis Ikan Mas Koki Cantik yang Mendunia

Siapa sih di antara Sahabat Biru yang tidak tahu dengan ikan mas koki ini? Ikan mas koki merupakan ikan hias paling popular di kalangannya....
Jalanbenar_user
4 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *