Pengertian Molekul Unsur Dan Molekul Senyawa

3 min read

Pengertian molekul unsur

Pengertian molekul unsur dan senyawa – Kalian tentu pernah mendengar bahkan mengetahui apa itu unsur dan senyawa bukan ?

Tentunya kalian sudah mengetahuinya, ketika kalian berada di kelas 7 sekolah menengah pertama.

Tetapi adakah dari kalian yang paham tentang pengertian molekul unsur dan molekul senyawa ?

Di dalam artikel ini akan membahas pengertian molekul unsur dan molekul senyawa, beserta contoh serta perbedaan dari kedua molekul tersebut.

Apa Itu Molekul ?

Pengertian molekul unsur
Sumber : Goodfon.com

Molekul adalah kumpulan dua atom atau lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia atau ikatan kimia.

Molekul sendiri terbentuk atas dua atom atau lebih yang saling berkaitan satu sama lain. Serta mempunyai unsur-unsur yang sama.

Selain itu, molekul juga terikat sangat kuat dan memiliki muatan netral atau stabil.

Molekuk dengan atom mempunyai kaitan yang sangat erat. Apabila ada atom, pasti juga ada molekul, begitu juga sebaliknya.

Ukuran molekul sangat kecil, molekul terbentuk dari susunan atom yang berdasarkan pada susunan ruangan elektron.

  • Molekul terkecil adalah hidrogen diatomik (H2)
  • Molekul terbesar sering disebut juga dengan makromolekul atau supermolekul

Molekul tidak dapat dilihat kasat mata, hal ini dikarenakan bentuk dari molekul sendiri yang sangat kecil.

Molekul dibagi menjadi 2 macam yaitu :

Pengertian Molekul Unsur

Pengertian molekul unsur
Sumber : newwalls.as.creation.com

Molekul unsur adalah molekul yang terbentuk atau berasal dari hasil kombinasi unsur atau atom yang satu jenis. Molekul unsur pada intinya adalah molekul yang terdiri dari satu jenis atom atau unsur saja.

Penamaan molekul unsur tersendiri saling berkaitan dengan jumlah unsur penggabung yang digunakan.

Molekul unsur terdapat beberapa bagian yaitu :

  • Dwiatom
  • Triatom
  • Tetraatom

Contoh Molekul Unsur

Pengertian molekul unsur
Sumber : mta-portal.de

Gas Nitrogen (N2)

Gas ini ialah penyusun terbesar di udara yaitu 70% yang banyak digunakan untuk pengisian ban kendaraan bermotor.

Gas Oksigen (O2)

Gas ini merupakan gas penyusun terbesar di udara kedua yaitu 25% untuk dibutuhkan dalam bernafas

Besi (Fe)

Besi ialah unsur logam yang mempunyai lambang Fe.

Besi ini merupakan salah satu unsur logam yang termasuk memiliki jumlah paling banyak dijumpai di bumi tercinta ini, dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan.

Biasanya besi ini digunakan untuk bahan bangunan serta perkakas.

Seng (Zn)

Seng ialah unsur logam yang mempunyai lambang Zn.

Seng ini ialah logam yang memilik sifat yang khas yaitu tahan karat serta ringin dan memilki warna yang khas juga yaitu putih.

Unsur ini biasanya banyak digunakan untuk campuran pada besi dan sebagai bahan bangunan.

Emas (Au)

Emas ialah unsur logam yang mempunyai lambang Au.

Emas ialah logam yang memiliki warna khas yaitu kuning dan mempunyai sifat khas juga yaitu susah bereaksi dengan unsur lain.

Emas ini biasanya sering digunakan untuk perhiasan karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dan memiliki keawetan.

Perak (Ag)

Perak ialah unsur logam yang mempunyai lambang Ag

Perak ialah logam yang memiliki warna khas yaitu putih serta memiliki sifat yang sama dengan logam emas yaitu susah bereaksi dengan unsur lain.

Perak juga biasanya sering digunakan untuk perhiasan karena memiliki sifat yang sama dengan emas.

Helium (He)

Helium ialah unsur logam yang mempunyai lambang He.

Gas helium adalah gas ringan dan tidak mudah bereaksi. Gas ini biasanya banyak digunakan untuk pengisian balon udara.

Uranium (U)

Uranium ialah unsur logam yang mempunyai lambang U.

Uranium ialah unsur radioaktif, yang memancarkan radiasi dan meluruh menjadi unsur yang lain. Uranium banyak digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan juga bisa digunakan untuk bahan peledak.

Raksa (Hg)

Raksa ialah unsur logam yang mempunyai lambang Hg, dan memiliki bentuk cair.

Raksa berbeda dengan logam lain, raksa banyak digunakan untuk pengisi termometer.

Arang (C)

Arang ialah unsur non logam yang mempunyai lambang C.

Zat arang atau sering disebut dengan karbon merupakan penyusun utama senyawa organik, seperti protein, karbohidrat.

Baca Juga : Sel Hewan Dan Tumbuhan

Pengertian Molekul Senyawa

Pengertian molekul unsur
Sumber : earth.com

Molekul  Senyawa adalah molekul yang terbentuk dari beberapa unsur/atom.

Definisi molekul senyawa lainya adalah molekul yang dihasilkan dengan penggabungan unsur/atom dengan jenis yang berbeda.

Penamaan dari molekul senyawa sangat berbeda dengan molekul unsur. Jika penamaan molekul unsur sangat sederhana karena terdiri dari banyaknya unsur/atom yang digunakan. Sedangkan penamaan molekul senyawa sendiri sangat rumit karena terdiri dari beberapa unsur berbeda yang dijadikan satu.

Tidak hanya bisa dihasilkan oleh dua unsur, namun molekul senyawa bisa dihasilkan dari 3-4 unsur.

Contoh Molekul Senyawa

Pengertian molekul unsur
Sumber : anl.gov

Air (H2O)

Air adalah senyawa yang tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air merupakan senyawa yang banyak terdapat di alam semestav ini dan sangat penting bagi kebuthan hidup makhluk hidup.

Karbon dioksida (CO2)

Karbon dioksida adalah senyawa yang tersusun dari dua atom oksigen dan satu atom karbon.
Karbon dioksida berbentuk gas dan sangat diperlukan oleh tanaman dalam melakukan proses fotosintesis.

Asam Cuka (CH3COOH)

Asam cuka atau sering disebut dengan asam asetat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Asam cuka biasanya banyak digunakan untuk keperluan dapur yaitu untuk penyedap makanan.

Garam Dapur (NaCI)

Garam dapur adalah senyawa organik yang tersusun dari natrium (Na) dan Klorin (CI). Garam dapur ini akan larut dalam air, dan garam dapur bisa memberikan efek rasa asin terhadap lidah.

Asetilena (C2H2)

Asetilena adalah senyawa kimia yang memilik rumus yaitu C2H2. Asetilena juga banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk mengelas logam, memotong logam, serta sebagai bahan baku plastik.

Gula Dapur (C12H22O11)

Gula dapur adalah karbohidrat yang secara alami dan banyak ditemukan di banyak tanaman. Serta membuat rasa manis pada lidah.

Amonia (NH3)

Amonia adalah senyawa dengan penyusun nitrogen dan hidrogen, serta amonia adalah gas yang memiliki ciri khas yaitu baunya yang busuk, seperti bau telur busuk.

Asam Sulfat (H2SO4)

Asam sulfat adalah cairan asam kental, tidak mempunyai warna, dan larut dalam air. Asam sulfat biasanya banyak digunakan pada aki listrik.

Silika (SiO2)

Silika adalah senyawa silikon, serta oksigen merupakan bahan penyusun utama.

Baca Juga : Sel Prokariotik Dan Sel Eukariotik

Perbedaan Antara Molekul Unsur Dan Molekul Senyawa

Pengertian molekul unsur
Sumber : Goodfon.com

Pembentukanya

Molekul unsur dibentuk oleh gabungan dari dua atom atau lebih, yang memiliki unsur sama/sejenis. Sedangkan molekul senyawa dibentuk oleh gabungan dua atom atau lebih yang berbeda asalnya.

Perbandingan massa

Molekul unsur memiliki perbandingan massa unsur-unsur penyusun yang tidak tetap. Sedangkan molekul senyawa memiliki perbandingan massa unsur-unsur penyusun yang tidak tetap.

Penguraiannya

Molekul unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan, molekul senyawa dapat diuraikan menajadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa.

Baca Juga : Endositosis Dan Eksositosis

Demikian artikel pembahasan tentang endositosis dan eksositosis, semoga ilmu yang diajarkan di artikel ini dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *